268 са новите милионери за последната година. По отношение на наличието на "нови милионери" от емпирична гледна точка е най-резонно да се разгледат единствено броя на депозитите над 1 млн. лв. на домакинствата и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД). Това заяви за "Стандарт" подуправителят на БНБ доц. Петър Чобанов, ръководител на Управление „Банково”.

При тях регистрираме ръст от 23.5% на годишна база или 268 депозита повече с номинална стойност над 1 млн. лв., посочи доц. Чобанов.

В отговор на въпрос какво показва банковата статистика - увеличават ли се депозитите, подуправителят на БНБ заяви: „В номинално отношение общо депозитите нарастват към 30.09.2023 г. с 2.6% спрямо предходното тримесечие и с 9.4% на годишна база.

Ръст се наблюдава и в броя на самите депозити, като той е 0.6% спрямо второто тримесечие на 2023 г. и 0.1% на годишна база”.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук