На гражданите и фирмите може да бъде дадена възможност лесно да инвестират парите си в държавни ценни книжа (ДЦК). Така те ще могат да избират дали да държат парите си на депозити в банките при близки до нулата лихви или да ги вложат в държавен дълг при по-висока доходност.

Това става ясно от проект на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2024-2026 г., който е пуснат за обществено обсъждане.

Идеята е да има по-голяма диверсификация на потенциалните инвеститори в държавен дълг на местния пазар. Предвижда се да бъде направен анализ на възможностите за включване на непрофесионални инвеститори, пише в стратегията.

Ще се обследват профила и предпочитанията на непрофесионалните инвеститори, вариантите за провеждане на информационна политика за повишаване на финансовата им грамотност и ще се проучат възможностите за разработване на потенциални дистрибуционни канали, които да улеснят достъпа до подобна инвестиционна алтернатива, каквато са ДЦК, пише в стратегията.

Добър вариант например би била възможност хората да купуват ДЦК, като отидат на гише в банка, както например става при откриването на депозит.

Доходността на ДЦК за граждани може да е предварително фиксирана, без необходимост от провеждане на търгове. Друг вариант за разпространение на ДЦК е чрез инвестиционните посредници.

В момента преобладаващата част от хората държат парите си на депозити в банките. Хората с повече налични средства ги влагат в имоти, но не всеки има достатъчно спестявания за покупката на апартамент.

Депозитите в банките към края на октомври са в размер на 122,6 млрд. лв., показват данни на БНБ. За година влоговете в банките нарастват с 10,28 млрд. лв. А предлаганите лихви по депозитите в повечето банки за нулеви.

Същевременно според проекта на бюджет за 2024 г. максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде пуснат догодина, е 12,7 млрд. лв. На 6 ноември България пусна на международните пазара нов държавен дълг в размер на 2,3 млрд. евро в две емисии.

Постигнатата доходност при пускането на 7.5-годишните облигации беше 4,673%, а по 12.5-годишните - 5,13% Това е много висока доходност на фона на нулевите лихви по депозитите в България.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук