В края на юни 2012 година дружествата, специализирани в кредитиранея имат раздадени 1.947 млрд. лева, показват данни на БНБ. От тях 407 милиона лева са необслужваните “лоши” вземания.
Намалява размерът на жилищните кредити &ndash; те вече са 566 млн. лева или с над 42 милиона лева по-малко в сравнение с март тази година. Като дял ипотечните задължения са 37.5% от всички заеми, докато преди година са били 42% от общия обем на раздадени пари.<br /> <br /> В сруктурата на заемите преобладават дългосрочните &ndash; над 5 години, които са 755 милиона лева. Като цяло обаче те намаляват и като обем, и като дял в общите задължения.<br /> <br /> Най-задлъжняли са домакинствата &ndash; 1.5 млрд. лева тежат на техния бюджет като кредити. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />