България ще обедини усилията на балканските и черноморски страни в търсенето на нефт и газ. На международна конференция, под патронажа на президента Георги Първанов, учени и експерти от региона ще дебатират търсенето, проучването, добива, транспорта и съхранението на въглеводородните ресурси в тази част на света.
Екологията и устойчивото развитие на балканските страни, както и трансграничното сътрудничество в разкриването и добиването на залежите също ще са тематични направления в тридневната конференция. Организаторът на събитието, Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия на България, разчита на участието на всепризнати учени от Балканския и Черноморски регион, както и на международните експерти от Международния газов съюз, Световния петролен съвет и други професионални организации. Конференцията ще започне на 1 октомври в дома на учените „Фредерик Жолио Кюри” край Варна. /БЛИЦ