31,6 на сто от българите не си плащат данъците, защото нямат средства за покриване на задълженията и защото ставките са им високи. Това заяви изпълнителният директор на Националната агенция по приходите Мария Мургина на кръгла маса “Приходните администрации и данъчната политика – нови възможности и практически решения”. От тези 31,6%, 19 на сто не плащат, защото са много високи ставките, а 13% нямат средства за покриване на задълженията.

Според данните на НАП, 32,6% от българските граждани смятат, че липсва прозрачност при харченето на събраните вече данъци, че събраните средства не се изразходват ефективно и целесъобразно и че получаваните от НАП услуги не са адекватни на платените данъци. 16 на сто не плащат ставки и осигуровки, защото смятат, че държавните служители са корумпирани плюс това, че ако не си платят данъците, няма как да ги хванат. 120 млн. лв. са загубите на НАП от неплатени данъци за 2007 г. 
Мургина заяви, че иска по-големи санкции за това, че гражданите не си пазят касовите бележки. По думите й, е нужно да се разшири кръга от  контролиращи органи, които да са хора на Общинските администрации и на МВР. От НАП искат и оборотите на фирмите да се отчитат чрез GPRS.   
Освен това Мургина предложи да се приемат законодателни промени, така че всички небанкови заеми над 5 000 лв. да се декларират. Така ще се премахнат “приятелските заеми”, които обикновено не се декларират.

Мургина заяви, че иска и ограничаване на възможността за прехвърляне между лица на фирми със задължения. “Не може лице, чието ЕГН започва със 75 да има участие в 150 фирми. Той дори не може да им запомни имената”, каза тя.
По думите на Мургина, делът на подаваните по интернет ДДС декларации е вече 60%. За сравнение през 2007 г. този дял е бил 43,3 на сто.

НАП очаква 3,4 млрд. лв. приходи от данъци и осигуровки за 2008 г., което е с 1,9 млрд. повече от 2007 г. От агенцията полагат усилия за опростяване на декларациите и формулярите, за да улеснят клиентите си, допълни тя. Чрез тези опростени процедури са спестени 600 хил. посещения годишно в офисите. Резултатите от внедряването на електронните декларации сочат, че общо са спестени 2,6 млн. посещения годишно.
Десислава Вангелова, БЛИЦ