Брутният външен дълг на страната в края на декември 2023 г. надхвърля 45 млрд. евро и е 47,9% от брутния вътрешен продукт (БВП) на България, показват данни на БНБ. За година брутният външен дълг нараства с 820,2 млн. евро, пише Труд. 

Външният дълг на сектор Държавно управление в края на декември миналата година е 10,88 млрд. евро, показват данни на Централната банка. Спрямо края на предходната година той нараства с над 2 млрд. евро, или с 22,7 на сто.

Външните задължения на Централната банка са в размер над 2 млрд. евро. Те намаляват с 15 млн. евро спрямо края на предходната година. Външните задължения на сектор Други парични финансови институции (където влизат банки и фондове на паричния пазар) са в размер на 6,951 млрд. евро (7,4% от БВП). За година те нарастват с 404,7 млн. евро.

Вътрешнофирменото кредитиране, получено от задгранични компании, е в размер на 13,578 млрд. евро (14,4% от БВП) в края на миналата година, което е с 357,7 млн. евро по-малко спрямо края на предходната година. Вътрешнофирмените заеми от чужбина имат най-голям дял от външния дълг - 30,1%.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук