От 1 януари 2025 г. централната банка ще спазва препоръките на Европейския банков орган при публикуването на информация за капиталови инструменти и задължения.

Българската народна банка (БНБ), като орган за преструктуриране на кредитни институции, ще спазва от 1 януари 2025 г. препоръките на Европейския банков орган при публикуването на механизма за прилагане на обезценяване и преобразуване и споделяне на загуби.

Решението е взето от управителния съвет на централната банка в съответствие със Закона за Българската народна банка, съобщиха от пресцентъра на банковия регулатор.

Насоките са издадени от Европейския банков орган и са публикувани на официалната му страница.

Те съдържат препоръки относно оповестяването на информация за начина, по който органите за преструктуриране упражняват правата си за обезценяване и преобразуване на капиталови инструменти и задължения, които споделят загуби за финансовите институции. От БНБ уточняват, че това се отнася до прилагането на инструмента за споделяне на загуби за кредитни институции, които извършват дейност в България.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук