Печалбата на банките в страната към края на април е 1 млрд. лв., което е с 394 млн. лв. (+61,5%) повече спрямо печалбата за същия период на миналата година, обявиха от БНБ.

За това допринася намалението на лошите кредити. Начислените разходи за обезценка на финансови активи в края на април 2023 г. са 127 млн. лв., което е с 26 млн. лв. (-17,2%) по-малко от отчетените за същия период на миналата година.

Брутният кредитен портфейл на банките през април нараства с 801 млн. лв. (+0,9%) до 89,2 млрд. лв.

Кредитите за домакинства се повишават с 392 млн. лв. (+1,1%), за нефинансови предприятия – с 222 млн. лв. (+0,5%), за други финансови предприятия – със 161 млн. лв. (+2,3%), и за сектор държавно управление – с 25 млн. лв. (+2,8%).

Спрямо края на март депозитите в банковата система намаляват със 790 млн. лв. (-0,6%) до 136,7 млрд. лв. Спад е отчетен при депозитите на нефинансови предприятия (с 577 млн. лв., -1,3%), на други финансови предприятия (с 507 млн. лв., -10,7%), на кредитни институции (с 497 млн. лв., -5.5%) и на сектор държавно управление (със 112 млн. лв., -2,5%), докато депозитите на домакинства нарастват (с 904 млн. лв., +1,2%).

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук