През април 49.1 на сто от анкетираните от Националния статистически институт /НСИ/ управители на места за настаняване смятат да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации.


Същевременно 62.9 на сто от тях имат намерение да намалят цената на пакетните услуги, а 46.7 на сто - на нощувката.

През май НСИ продължи провеждането на месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на извънредното положение и последвалата епидемиологична обстановка в страната.

По отношение на наетия персонал 37.2 на сто от ръководителите са предприели като мярка "неплатен отпуск", следвана от "освобождаване/съкращаване" - 36.8 на сто, и "платен отпуск" - 31.7 на сто.

От мярката "60/40" са се възползвали 19.8 на сто от мениджърите, като 10.8 на сто от тях са приложили "дистанционна форма на работа" или "намаляване на възнагражденията на персонала".

През април по-голяма част от управителите (82.3 на сто) съобщават за намаление в приходите от дейността си спрямо предходния месец, а 16.5 на сто от тях посочват, че няма промяна.

В краткосрочен план (през следващия един месец) 40.8 на сто от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат "до 50 на сто" от разходите за дейността със собствени средства, 16 на сто от тях - "до 100 на сто", а 42 на сто от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата активност на мястото за настаняване в краткосрочен план през април 56.6 на сто от ръководителите смятат да продължат да работят макар и с намален обем, 24.3 на сто очакват временно да преустановят дейността си, а 13.5 на сто очакват да продължат дейността си, както преди извънредното положение.

Едва 3.4 на сто прогнозират да я прекратят.