От следващата година с увеличението на минималната работна заплата, се увеличава и заплащането на личните асистенти - от 730 на 930 лева - обяви социалният министър - Деница Сачева, цитирана от Българската национална телевизия. Асистентите ще продължат да работят на трудови договори.

Тази година право на личен асистент имат 80 000 души. От следващата броят им щеше да нарастне в пъти до 670 000 заради Законът за личната помощ, който дава право на всеки човек с увреждане да кандидатства за личен асистент. За да избегнат това от Социалното министерство предлагат промени.

"Няма механизъм, по който да можем да финансираме лични аистенти за 670 000 души, нито пък разполага държавата с толкова хора за лични асистенти, нито пък е нужно абсолютно всеки, който има някакъв вид и степен на увреждане да има личен асистент", каза Деница Сачева - министър на труда и социалната политика.

Всички, които получават до момента лична помощ, ще продължат да я получават - увери социалният министър.

"Що се отнася до универсалните детски добавки - в момента ние сме предложили за следващата година да отпадне подоходния тест. Двете помощи за първи и за осми клас сме предложили да се увеличат и да бъдат по 300 лева и също са без подоходен тест", каза Деница Сачева - министър на труда и социалната политика.

Всичко това само до края на 2021 г. След това ще се прави анализ. И който управлява ще решава: дали да продължи по този начин тази възможност за детски добавки.

За мярката 60/40 са предвидени 300 милиона лева.

"Тези средства, ако мярката се запази в този си вид, биха стигнали до април месец. От първи януари ще говорим за по-фокусирано използване на тази помощ върху конретни сектори, които се очаква да бъдат най-пострадали.

И да евентуално да се намали обхвата на мярката, така че тези средства да стигнат поне за първата половина на следващата година", каза Деница Сачева - министър на труда и социалната политика. Бизнесът не трябва да става прекалено зависим от държавни помощи, убедена е Сачева, цитирана от БНТ.