Комисията по бюджет и финанси ще гласува промени в Закона за местните данъци и такси. Това става ясно от дневния ред на комисията. 

Измененията са внесени от председателя на бюджетна комисия и депутат от ПГ на ГЕРБ Менда Стоянова. 

Финансова новина, касаеща всеки собственик на имот! 

Предлага се за жилищните имоти в курортни селища, които не са основно жилище, размерът на данъка да бъде като за всички останали недвижими имоти- определен в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка. 

Според предложенията данъкът ще се преизчислява служебно и ще се съобщава на задължените лица. Тези, които са платили до 30 април данък за цялата година, ще ползват 5% отстъпка върху преизчисления данък. Предлага се промените да влязат в сила от 20 април.

Измененията идват след като Конституционният съд обяви за противоконституционни последните приети промени за жилищните имоти в курортни селища. 

Беше прието имотите в курортни селища да се облагат с по-висока данъчна ставка, ако са второ жилище и не са регистрирани като туристически. Сегашната промяна цели предотвратяване на евентуални административни и съдебни спорове между общините и задължените лица. 

Ако измененията се приемат, е предвидено надвнесените данъци да се възстановят.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!