Държавата няма да получи дивидент от печалбата на „Международен панаир Пловдив“ АД, решиха акционерите на редовното си общо годишно събрание.
Държавата поиска 10% от печалбата на дружеството да се отчисли за фонд „Резервен“, други 50% след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен“ да бъдат разпределени като дивидент на акционерите, а остатъкът да отиде в статия „други резерви“. Предложението на Министерството на икономиката и енергетиката не бе прието, тъй като представителят на частния акционер „Пълдин Туринвест“ гласува против. Аргументът бе, че с тези средства ще се подобри материалната база и ще продължи започната инвестиционна програма. При приемане на предложението на държавата средствата за инвестиции следва да се осигурят от акционерите в еднакво съотношение, с цел запазване процентното съотношение на капитала, което на този етап не е възможно поради липса на средства в бюджета, обясни представителят на „Пълдин Туринвест“.

Съставът на Съвета на директорите бе намален от шестима на петима членове, след като не бе избран заместник на настоящия заместник-кмет на Пловдив Александър Константинов. От борда бе освободена Корнелия Нинова, изпълнителен директор на „Булгартабак холдинг“ и говорител на Висшия съвет на БСП. На нейно място бе избран Красимир Янков, началник на политическия кабинет на Министерството на икономиката и енергетиката. Икономическото министерство поиска да бъде освободена от Съвета на директорите Паулина Търновалийска и на нейно място да бъде избрана Ива Герасимова от Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП). Това предложение не бе прието, тъй като „Международен панаир Пловдив“ АД участва в обществени поръчки с възложител ИАНМСП и участие на представител на агенцията в борда на дружеството би било пречка за тези поръчки, съответно и за развитие бизнеса на дружеството. /Димана Тодорова, БЛИЦ