Цените на природния газ за битови потребители на територията на “Дунавгаз” ЕАД намаляват средно с 4,6 % от 1 септември, съобщават от “Дунавгаз” . В битовия сектор 1 киловатчас енергия, произведен с природен газ, ще струва 8,5 стотинки, а цената на електрическата енергия за битови потребители е 15,3 стотинки за киловатчас.
От 1 септември 2008 година, с решение на ДКЕВР, влязоха в сила новите цени за разпределение и снабдяване с природен газ на “Дунавгаз” ЕАД. Дружеството е носител на лицензиите за разпределение и снабдяване с природен газ на окрупнената територия на регион „Дунав”.
За стопанския сектор 1 киловатчас енергия, произведен с природен газ, ще струва от 6,6 стотинки (минимална тарифа) до 8,1 стотинки (максимална тарифа). Същата единица енергия, произведена с мазут, в който има 3% сяра, струва 12,3 стотинки, а произведен с газьол 0,2% сяра - 25,8 стотинки.
Използването на природния газ формира икономия в размер от 5,7 до 4,2 стотинки за всеки киловатчас в предприятията, заменящи мазут 3% S и от 19,2 до 17,7 стотинки за всеки киловатчас в производствата, които заменят газьол 0,2% S със синьо гориво, припомнят от дружеството. /БЛИЦ