Ако искаме за 15 години нивото на Брутния вътрешен продукт (БВП) на човек в България да достигне 75 процента от средното на ЕС, темпът на растеж на икономиката трябва да е поне два пъти по-голям от сегашния - тоест да е над 5 процента годишно. Това коментира на пресконференция доц. Д-р Димитър Йоцов от Института за икономически изследвания на БАН.
Към момента най-голям принос за растежа има износът, но неговата роля намалява заради по-големите темпове на вноса и се компенсира с увеличени потребление и инвестиции, информира bTV.

„След три години дефлация може да очакваме повишаване на цените през следващи години, което е добра новина за икономиката,” каза Йоцов. Експертите на БАН очакват през следващите три години повишаване на заетостта и намаляване на безработицата до нива 6,0-6,5 на сто.

Според експертите на БАН събираемостта на данъците в страната е ниска. Докато в ЕС ефективната данъчна ставка е 21 процента, у нас тя е девет процента като по този показател сме на едно от последните места не само в Европа, а и в целия свят.

„В България съотношението между преките и косвените данъци е едно към три, докато в ЕС има равномерно разпределение”, посочи Йоцов. По думите му с различни ДДС ставки и увеличено облагане на имуществото държавата може да събира още 10 млрд. лв. годишно.