Над 15, 697 милиарда евро ще получи България през следващите 7 години. Това обяви вицепремиерът Зинаида Златанова на пресконференция с журналисти.
<strong>Седем оперативни програми ще разполагат със 7 422 млрд. евро, а именно: <br /> </strong>- Механизъм за свързване на Европа - 406 млн. евро<br /> - Европейско териториално сътрудничество -165 млн. евро<br /> - Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 104 млн.<br /> - Обща земеделска политика и обща политика по рибарство - над 7 600 млрд. евро.<br /> <br /> <strong>Средствата по оперативни програми са разпределени както следва:<br /> </strong>- &quot;Транспорт и транспортна инфраструктура&quot; - 1 612 млрд. евро<br /> - &quot;Околна среда&quot; - 1 494 млрд евро; &quot;Региони в растеж&quot; - 1 351 млрд. евро<br /> - &quot;Иновации и конкурентоспособност&quot; -1 202 млрд. евро<br /> - &bdquo;Развитие на човешките ресурси&quot; - 895 млн. евро<br /> - &quot;Наука и образование за интелигентен растеж&quot; - 583 млн. евро<br /> - &quot;Добро управление&quot; - 285 млн. евро./БЛИЦ <br /> <br />