Съдържанието на метанол в течностите за чистачки трябва да бъде премахнато или поне ограничено до количества, които не застрашават човешкия живот. Само така ще може да бъдат избегнати инциденти в битови условия, които да имат фатален край. Това коментира евродепутатът Емил Радев в интервю за в. „Стандарт”.

Днес е заседанието на Комитета, на който  държавите членки се очаква да постигнат съгласие и да приемат решение, което да е от полза за всички и най-вече да е в защита живота и здравето на гражданите.
 
През есента на миналата година започна процедура по промяна на европейското законодателство и по-конкретно ЕК предложи  промяна на регламента REACH и въвеждането на рестрикция за съдържанието на метанол в течностите за чистачки и денатурирания алкохол. На 26 октомври 2016 г. се проведе първата дискусия по предложението за нов регламент, в който се предлага 12 месеца след влизането му  в сила да не се пускат на пазара за широко потребление  течности за чистачки, антифриз и денатуриран алкохол, съдържащи метонол в концентрация, равна на или по-голяма от 0,6% обемни единици, разказа евродепутатът.

Има и държави членки, които имат по-строго законодателство в тази насока и предложението им дава възможност да продължат да го прилагат. Въпреки това преговорите все още продължават и няма взето решение. „Надявам се, че на следващото заседание на Комитета, което ще се проведе на 16 февруари (днес, бел.ред.),  държавите членки да постигнат съгласие и да приемат решение, което да е от полза за всички и най-вече да е в защита живота и здравето на гражданите”, казва евродепутатът.

Според Радев най-доброто решение би било да се приеме предложението на Европейската комисия така както е, без промени. Трябва обаче да отчете и факта, че постигането на съгласие между 28 държави е доста труден и дълъг процес. Ако се приеме общо за целия ЕС законодателство в областта на ограничението на съдържанието на метанол в течността за чистачки, всички продукти, които се произвеждат или внасят в съюза трябва да се съобразят с новите разпоредби. Контролът ще се осъществява от държавите членки. Разбира се, ако има нарушения, трябва да има и санкции.

Вярвам, че с новите законодателни промени на европейско ниво ситуацията във всички държави членки ще се подобри и ще доведе до намаляване на резултатите с отравяния с течност от чистачки. Новият регламент ще може директно да се прилага в държавите членки в това число и България, и държавните органи ще могат да следят за неговото спазване. При евентуални нарушения контролните органи и съдът ще могат да вземат необходимите мерки за спазването на закона, уточнява експертът.

Припомняме, че на нашия пазар 2/3 от предлаганите течности за чистачки съдържат опасния метанол и се продават масово на промоционални цени. На етикета на тези продукти трябва да има  пиктограма с пламък, която сочи, че течността е силно запалима и такава с череп и кости, която показва, че химикалът е силно токсичен.