В България е най-нисък прагът, определящ ниската заплата - 1 евро на час, спрямо 1,3 евро в Румъния, 3,4 евро в Португалия, 16,6 евро в Дания или 12,2 евро в Ирландия, съобщава Евростат. Всеки шести работещ в Европейския съюз е получавал ниска заплата през 2010 г., или 17% от всички работещи, докато в България делът на ниските заплати е 22%. Най-голям е делът на ниските заплати в Латвия (27,8%), в Литва (27,2%), в Румъния (25,6%) и в Полша (24,2%).
&nbsp;В България заплати под 1 евро на час са получавали 40,7% от слабо образованите и 5,7% от висшистите, докато при хората с ниско заплащане през 2010 г. 36,9% са били на срочни договори, а 20,4% - на постоянни.<br /> <br /> Най-малък процент работещи с ниски заплати има в Швеция (2,5%), Финландия (5,9%), Франция (6,1%), Белгия (6,4%) и Дания (7,7%).<br /> <br /> Все още има големи разлики между заплащането на мъжете и жените в ЕС, отбелязва &quot;Евростат&quot;. Средно за 27-те страни членки 21,2% от жените през 2010 г. са получавали ниски заплати спрямо 13,3% от мъжете.<br /> <br /> Във всички страни членки, с изключение на България, съотношението при жените с ниски заплати е по-голямо, отколкото при мъжете.<br /> <br /> В целия ЕС 29% от работещите с ниски заплати през 2010 година са били с ниска степен на образование, а 5,8% - с висше образование.<br /> На срочни договори през 2010 г. са работили средно 31,3% от европейците с ниски заплати, а 16% от слабо заплатените са били на безсрочни договори.<br />