Цената на дървата за огрев са скочили от 190 лв. на тон на 240 лв. на тон само за периода 4 – 10 септември. 

Това алармираха русенци за вестник  „Бряг“. Хората са неподготвени за новата цена, но от друга страна нямат избор, защото това е единственият начин да се отопляват през зимата, а и най-евтиния за тях.


Стана ясно още, че и онези, които пък ползват въглища за топлото през зимата, също са получили „честитки“ от доставчиците – скок с 40 лева на тон от септември. Засегнатите коментират, че принципно това е обичайното вдигане всяка есен преди отоплителния сезон.

От другата страна обаче търговците обясняват, че се дължина повишената цена на тока, но и на заповед на земеделския министър от май, с която се намалява на 30% обема на предвиденото средногодишно ползване по горскостопанските планове на горските стопанства от високостъблени гори с възраст над 100 г. Или казано иначе – с тази заповед се ограничава дърводобивът в страната.

Лесовъди коментират, че „тази грешка“ е вече поправена с нова заповед от 16 септември, с която добивът се ограничава вече до 70%, но това надали вече ще промени цената на дървения материал за домакинствата. 

Главният изпълнителен директор Mike Wirth в интервю за Bloomberg News в Ню Йорк заявява, че очаква високи цени за газ, втечнен природен газ и петрол, поне „за известно време“, без да посочва срокове.

След като светът се възстанови от пандемията от COVID-19, цените на петрола и газа се повишиха тази година, големите компании, добиващи петрол и газ не са склонни да инвестират парите си в нови проекти, в промяна в поведението от предишните възходи. Това води до опасения за недостиг. 

Европа вече е изправена пред най-лошия си спад на добив на природния газ от десетилетия, като цените се покачват до рекордни нива, дори преди зимата, когато търсенето обикновено е най -силно. За тежка ценова зима именно поради високите стойности на тока за бизнеса предупреждават експерти и синдикалисти у нас.