Одобрявам Бюджет 2022. За първи път от последните 30 години в него има сериозни основания фискалната политика да се използва по предназначение - да съдейства за ускореното развитие на икономиката. Това каза пред БНР проф. д-р Гарабед Минасян от Икономическия институт към БАН. 

Досега надделяваха представите за бюджета като средство за събиране на пари, а след това тези пари да се разхвърлят по министерствата. 

Според него обаче се забелязват несъответствия със законови положения. 

"Остава несъответствие между закон и официално предложение, което не следва да бъде така. Това означава, че законът се пише, но кой как и кога го спазва, не е много ясно", заяви икономистът.

"Най-важното е, че се предвижда увеличение на капиталовите разходи, което опира до размера на публичните инвестиции. Досега те винаги са били потиснати. За миналата година в бюджета бяха предвидени повече от 6 млрд. лева капиталови разходи, а към ноември изпълнението е било около 3 млрд. лева, тоест, за последния месец се предвижда почти 50% изпълнение на капиталовите разходи, това е раздаване на пари без проследяване на каквато и да е ефективност", каза той.

"За 2022 година се предвиждат около 9,5 млрд. лева капиталови разходи... Ние имаме интензивно изтичане на български капитали в чужбина - инвестират се в държавни ценни книжа на Германия, Франция, Великобритания. Публичните и частните инвестиции вървят ръка за ръка", уточни проф. Минасян.