Оживлението на пазара на имоти набира скорост с всеки изминал месец. Броят на сделките с имоти в страната е нараснал с 6%, сочат данни на Агенцията по вписванията за първите девет месеца на 2015 г. Недвижимите имоти, сменили собственика си за периода, са 161 738, което е с почти 9 хил. повече спрямо миналата година, съобщава „Стандарт”.
Наред с това има и сериозен ръст на ипотечните кредити, които към края на септември се увеличават с 34%. Това показват данните от проучване, направено от Обединена българска банка в цялата страна. То беше представено на конференция в хотел &quot;Хилтън&quot; за тенденциите в продажбата на недвижими имоти и кредитирането, на която присъстваха 170 собственици и мениджъри на агенции за недвижими имоти, строители и финансови посредници.<br /> <br /> Сделките с имоти в София са 10% от тези в цялата страна. Само за столицата нарастването на броя на сделките е с 21%, а на ипотеките - с 36%. Според Борислав Гостев, ръководител отдел &quot;Продажби - алтернативни канали&quot; в ОББ, очакванията са 2015 г. да бъде най-добрата година и при сделките, и при ипотеките, след кризата през 2008 г.<br /> <br /> Интересна картина очертава проучването на експертите в жилищното кредитиране на ОББ, за общата сума на ипотечните кредити в банковата система, според данните на БНБ за периода от 2008 г. насам. През 2009 г. обемът на ипотечните кредити е 8,394 млрд. лв., което е ръст с 8,4% спрямо предходната 2008 г. Към 30 септември 2015 г. обемът на ипотечните заеми е 8,688 млрд. лв., но това представлява спад с 0,7% спрямо миналата година. Според Борислав Гостев спадовете от последните 3 години се дължат главно на предсрочно погасяване на стари ипотечни кредити и по-малкия размер на сумите на новоотпуснатите кредити. Все пак добрата новата е, че спадът намалява, след като през 2013 г. имаше понижение с 1,3%, а през 2014 г. с 0,9%.<br /> <br /> За първите девет месеца на 2015 г. в страната са въведени в експлоатация 2172 сгради с 3423 жилища. По същото време през 2013 г. новите сгради са били почти два пъти по-малко - 1110, но жилищата в тях са били повече - 4687. Още по-оптимистични са данните за издадени разрешителни за строеж. За деветте месеца са дадени разрешителни за строеж на 7752 жилища в страната, като 3009 от тях са в столицата. Това показва сериозно завръщане на инвеститорите и строителите на пазара.<br /> <br /> Според Борислав Гостев са преувеличени коментарите, че навсякъде по света лихвите по ипотечните заеми са много по-ниски, отколкото в България. Според негово проучване в някои държави лихвите са по-ниски с 2%-3% като например в САЩ и Англия, където средната лихва е 3%, както и в Германия - 2%. В други държави лихвите са близки до нашите: Китай и Полша - 4%, или Румъния - 5,5%. Но има и държави като Русия - 14%, Бразилия - 13%, Индия - 10%, Турция - 7,5%, в които лихвите са значително по-високи. ОББ дава заем за дом при 4,9% фиксирана лихва за първите три години или 5,27% преференциална лихва базирана на 6-месечен SOFIBOR + надбавка с превод на работна заплата. Финансирането може да бъде до 85% от пазарната оценка на имота.<br /> <br /> Ръст на цените на жилищните имоти (%)<br /> <br /> Позиция Държава Q2 2015/Q2 2014 Q2 2015/Q4 2014 Q2 2015/Q1 2015<br /> <br /> 1. Хонконг 20,5% 8,9% 3,3%<br /> 2. Турция 18,5% 9% 5,2%<br /> 3. Естония 13,4% 8,7% 1,1%<br /> 4. Люксембург 13,2% 8,3% 0,9%<br /> 5. Нова Зеландия 10,9% 6,4% 0%<br /> 6. Ирландия 10,7% 0,4% 1,2%<br /> 7. Швеция 8,8% 3% 1,8%<br /> 8. Исландия 7,8% 4,9% 0,7%<br /> 9. Колумбия 7,2% 4,3% 2,4%<br /> 10. Австрия 6,9% 3,7% 1,6%<br /> .... ... ...<br /> 35. България 2,2% 1,6% 0,5%<br /> 36. Белгия 2,2% 3,2% -0,1%<br /> 37. Литва 2,1% 7,7% 4,1%<br /> ... ... ...<br /> 40. Румъния 0,2% 0,9% 1,8%<br /> &nbsp;