Печалбата на банковата система се равнява на 356 млн. лв. към края на април 2020 г. Това е с 98 млн. лв. по-малко спрямо същия период година по-рано, пише "Монитор", позовавайки се на статистиката на Българска народна банка (БНБ).

Активите на банките обаче растат. На месечна база е налице увеличение от 683 млн. лв., като те достигат 115.8 млн. лв. Според експертите от БНБ причина за ръста е по-големият брой депозити и увеличилият се собствен капитал в банковата система.

Депозитите се равняват на 98.2 млрд. лв. към края на април, което е ръст от 658 млн. лв. Домакинствата продължават да кътат пари в банката – спестените средства са с 561 млн. лв. повече. Нарастват и средствата от кредитни институции (97 млн. лв. ръст) и тези отнефинансови предприятия (62млн. лв. ръст). Преобладават депозитите в лева (57.1% дял) и тези в евро (34.4%).

Най-малко са депозитите в други валути – 8.5% дял.

Ресурсът от други финансови предприятия обаче намалява с 58 млн. лв., както и този от сектор държавно управление, който е надолу с 4 млн. лв.

Данните на БНБ сочат още, че собственият капитал в баланса на банковата система се повишава със 131 млн. лв. спрямо края на март и достига 14.7 млрд. лв. към края на април 2020 г. Растежът се дължи на увеличените през месеца внесен капитали печалба.
Ликвидният буфер в края на април е 28 млрд.лв.

През април брутните кредити и аванси се увеличават с 573млн.лв.  до 94.9 млрд. лв. Кредитите и авансите за централни банки нарастват със 700 млн. лв. на месечна база, а тези за кредитни институции– с 39млн.лв.

В брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетено месечно намаление със 166 млн.лв. до 66. 9 млрд.лв. Кредитите за нефинансови предприятия намаляват с 290 млн. лв., а тези за други финансови предприятия се увеличават със 104 млн. лв..

Кредитите за домакинства и за сектор „Държавно управление” нарастват със съответно 16млн. лв. и с  4млн.лв.  Във валутната структура на кредитите и авансите позициите в левове са 59.9%, тези в евро–35.9%, а в други валути–4.2%.