Ниските лихви по депозитите карат голяма част от хората да се замислят за алтернативи за парите си на глобалните финансови пазари. Днес ще ви представим повече информация за инвестициите в акции на развиващите се пазари – какво е важно да знае инвеститорът, какви са очакванията на анализаторите и кои фактори ще окажат влияние върху динамиката на тези региони.

Кое наричаме развиващи се пазари?

Развиващи се пазари във финансовата сфера наричаме регионите на Азия, Южна Америка, Източна Европа, Южна Африка. Пазарите на акции в развиващите се страни по принцип предлагат по-висок потенциал за доходност спрямо акциите в развития свят. Тази по-висока очаквана доходност, разбира се, е съпроводена и с по-високо ниво на риск. Това означава по-голяма пазарна волатилност на инвестицията. Един добре диверсифициран дългосрочен инвестиционен портфейл е добре да има експозиция към тези региони.

Инвестициите в развиващите се пазари са съпроводени с по-висока експозиция към добивния и енергийния сектор – петрол, различни базови метали и др. Това прави този клас активи с висока корелация спрямо световната инфлация. Акциите от тези региони се представят добре в обстановка на стабилен растеж на световната икономика и умерено или по-високо ниво на инфлацията. Поради тази особеност инвестициите на развиващите се пазари се използват и като защита срещу неочаквани скокове в световната инфлация или в моменти на нейното покачване.

Какви са тенденциите през последните години?

През последните две години бяхме свидетели на няколко важни движения:

- Имаше значително поскъпване на американския долар спрямо почти всички световни валути. Това постави редица развиващи се страни в затруднена позиция, тъй като се наблюдаваше отлив на капитали от тези региони и проблеми при обслужването на дългове, деноминирани в щатски долари.

-  Глобалното забавяне на бизнес активността, обтегнатата политическа обстановка и силният долар допринесоха за спада в редица суровини, водени от петрола.

- Наблюдавахме опасения за „прегряване“ на китайската икономика, която остана основния двигател на световния ръст на БВП непосредствено след финансовата криза от 2008 г.

Всички тези фактори повлияха негативно върху финансовите активи, търгувани на развиващите се пазари. Въпреки това, световната икономика избегна рецесия през 2016 г., китайските регулатори успяха да успокоят пазарните участници и ограничиха отлива на капитали от страната, а страните от ОПЕК стигнаха до споразумение за балансиране на енергийния пазар. Идването на новия президент на САЩ доведе до опасения за политика на протекционизъм, които впоследствие, след срещата му с китайския президент, отстъпиха пред оптимизма за подобряване на търговските отношения между двете страни.

Време ли е да инвестираме или да увеличим инвестициите си в акции от развиващите се държави?

Анализаторите смятат, че светът се намира в т.нар. инфлексна точка и че вероятно ще сме свидетели на повишаване на световната инфлация в дългосрочен план, както и на по-високи лихви, съпроводени със засилване на глобалната бизнес активност. „Разбира се, политическият риск ще продължи да съпровожда пазарите и е възможно да сме свидетели на висока волатилност.

Въпреки това, виждаме сериозен потенциал за развиващите се пазари, предвид подобрената световна макроикономическа обстановка и текущото ниво на пазарите на акции от страни в региона.“ Това каза пред Profit.bg Лъчезар Димов, главен портфолио мениджър в Експат Асет Мениджмънт, и сподели прогнозите и анализите на компанията:

„Широкият индекс MSCI Emerging Markets се търгува със съотношение на цена към очаквана печалба (Forward P/E ratio) от близо 30% дисконт спрямо същия критерий на американските индекси на акции. В същото време цената към балансовата стойност (P/B ratio) на компании от развиващите се страни e близо два пъти по-ниска от тази на американските компании (1.6 спрямо 3.1 за S&P 500 Index).

Екипът ни не само оценява акциите в развиващите се страни като по-атрактивни по тези показатели, но смятаме, че през следващите 2 до 3 години развиващите се икономики ще допринасят много повече към световния БВП, спрямо страни от развития свят. През март, благодарение на подобряването на сантимента, видяхме значителен ръст на производствения индекс PMI – 51.6 пункта спрямо дъното от 48.5 пункта през септември 2015 г.

Секторът на услугите също отчита значително подобрение, като PMI Services достигна ниво от 52.4 през март 2017 г. Това, съпроводено с относително по-стабилната макроикономическа обстановка и евентуалното отстъпване на политическите рискове (Северна Корея, ситуацията в Сирия, парламентарните избори в Европа и др.), би предложило на инвеститорите с експозиция към развиващите се пазари значително по-висок потенциал за доходност през следващите години.

Как да инвестираме най-ефективно в страни от развиващите се пазари?

Вероятно инвестициите в бразилски и руски облигации, мексиканско песо, индийски акции и китайски фондове ви звучат като екзотика. Да, ако решите сам да създадете портфейл от инструменти на тези пазари, това ще е трудно и скъпо упражнение с неясен резултат. Анализът на компаниите от тези региони, валутният риск и транзакционните разходи са основна бариера на местните инвеститори за достъп до тези пазари.

Има и по-лесен, ликвиден и евтин начин да получите експозиция към развиващите се пазари – чрез договорен фонд. Expat Emerging Markets Stocks дава експозиция към акции, търгувани на най-големите финансови пазари в Азия, Латинска Америка, Южна Африка и Русия.

Фондът е активно управляван и цели да постигне по-добро съотношение на доходност към риск спрямо индекса MSCI Emerging Markets Index. Той дава достъп до широка палитра от акции от развиващите се страни без данъци и при по-ниски транзакционни разходи.


Източник: Profit.bg.