Близо 2,19 млрд. лв. годишно са загубите, които спестяванията на българите търпят годишно от инфлацията, пише "Труд", позовавайки се на данни на консултантска компания.

Според официалните данни на НСИ и БНБ инфлацията през 2019 г. е 4,2%, а средните лихви по депозитите на граждани са около 0,57%. Така реално спестяванията на хората се топят с 3,63%.

Българите инвестират само 2,4% от спестяванията си в акции от компании, докато средно за страните от Източна Европа 20% от спестяванията на хората са вложени на фондовата борса или в други форми на дялово участие в компании.

Най-голяма част от семейния бюджет инвестират в акции в Швеция и Финландия. Там този тип инвестиции представляват 40% от активите на домакинствата.

Германските семейства са най-консервативните в това отношение измежду 34 други държави и все пак инвестират 11% от активите си в акции.