По-висока цена на газа за септември и октомври предлага “Булгаргаз”, става ясно от съобщение на дружеството.

За септември предложената цена е в размер на 21,51 лв./MWh (без такса за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

В сравнение с цената за август увеличението е с 15,21% или с 2,84 лв./MWh. За октомври искането е за ръст с още близо 2 на сто.

Причина за исканото повишение е ръста с над 45% на спотови цени на европейските газови пазари за периода 1-10 август 2020 г., в сравнение с цените за юли, посочват от “Булгаргаз”.

Ако това увеличение се приеме, КЕВР трябва да предложи и повишение на цената на топлинната енергия. Според новите правила, въпреки че регулаторът определи годишна цена на парното, тя трябва да се променя само при поскъпване на газа с над 15 на сто.