Служебният кабинет спря възстановяването на икономиката ни след пандемията. Ръстът на Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната през второто тримесечие на годината е само с 0,6% спрямо първото, обявиха от НСИ.


По лош резултат имат само три страни от ЕС. Това са Малта (спад с 0,5% спрямо предходното тримесечие), Хърватия (-0,2%) и Кипър (+0,2%).

След спада на БВП с над 10% през второто тримесечие на 2020 г. спрямо първото заради мерките срещу разпространението на Covid-19, започна възстановяване на икономиката.

Последваха три тримесечия, в които ръстът на БВП беше съответно с 4,3%, 2,2% и 2,5% спрямо предходното. Докато през второто тримесечие на настоящата година ръстът на БВП е само с 0,6%.

Причина за това са спрените пари от служебния кабинет по вече подписани договори, както и орязването на програмите за подпомагане на бизнеса. За сравнение най-добре в ЕС се представят Ирландия (+6,3%), Португалия (+4,9%) и Латвия (+4,4%).

Но благодарение на добрите резултати през предходните три тримесечие ръстът на БВП в рамките на година е с 9,9%. Това е най-добрият резултат от края на 2020 г. насам, като се дължи на ограниченията в началото на пандемията.

Но след действията на служебния кабинет почти всички страни от ЕС ни изпреварват. 18 държави от общността имат по-голям ръст на БВП на годишна база, а най-добри резултати постигат Ирландия (+21,1%), Испания (+19,8%) и Франция (+18,7%).

Голям ръст спрямо второто тримесечие на 2020 г. има само в търговията, хотелиерството и ресторантьорството - с 21,4%, заради ограниченията през миналата година. В редица сектори дори има спад спрямо миналата година.

Например в строителството има спад с 1,1% на годишна база, в сектора култура, спорт и развлечения спадът е с 2,1%, а в промишлеността с 0,9%.

Произведеният БВП през второто тримесечие на 2021 г. възлиза на 31,167 млрд. лв., което прави по 2308 евро на човек от населението.