ТД на НАП-Ловеч е събрала над 51,5 млн.лв. за 8-те месеца на т.г., предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ. Постъпленията до края на август са с 4 779 837 лв. повече в сравнение със същия период на 2007 г. според отчета на дирекцията. Изпълнението на планираните приходи за 2008 г. е 66,72%.
В централния бюджет са постъпили 15 550 514 лв., като увеличението спрямо миналогодишния период било с 2 648 295 лв. Данъчните приходи са 15 420 923 лв. или с 2 370 815 лв. повече от същия период на 2007 г., т.е., ръстът е 18,17 на сто.
По основните групи данъци увеличение има на постъпленията от данъка върху доходите на физически лица. Постъпили са приходи за 10 266 856 лв. или с 2 202 192 лв. повече спрямо 31.08.2007 г. Основната причина за увеличението на приходите е положителната разлика от данъка върху доходите на физически лица от трудови правоотношения.
Приходите от корпоративен данък са 5 698 538 лв., с 221 640 лв. повече спрямо същия период на 2007 г., като изпълнението е 62,24 на сто спрямо годишния план.
От неданъчни приходи са постъпили 127 001 лв. или планът вече бил изпълнен с 239,62%.
Приходите от осигурителни вноски за Държавно обществено осигуряване са 25 269 353 лв., а вноските за Националната здравноосигурителна каса - 6 884 783 лв. /БЛИЦ