По предварителни данни през третото тримесечие на 2020 г. инвестициите  у нас се възстановяват. Растежът им в структурата на БВП през третото спрямо края на второто тримесечие е 4.3 на сто в реално изражение. Данните за международната инвестиционна позиция на България, поддържана от Българска народна банка (БНБ),  сочат, че ръстът на инвестициите за последната година е 1 млрд. евро, а от началото на мандата на правителството – 6 млрд. евро.


Това каза министърът на икономиката Лъчезар Борисов при подписването на нови сертификати за инвестиции.

Днес икономическият министър подписа три такива сертфиката по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на обща стойност 8.3 млн.лв., които ще разкрият близо 300 нови работни места. Две от инвестициите на „Фармалекс България” и на „БАДЕР България“ получават сертификат клас „А“, а третата инвестиция на „РОК 7” ЕООД - сертификат клас „Б“.

Инвестицията на „БАДЕР България“ е за  производство на тапицерии за автомобилната индустрия, което ще се реализира на територията на община Русе. Проектът е в размер на 1 500 000 лв., като чрез него ще бъдат разкрити 180 нови работни места.

Вторият проект, който ще получи сертификат за инвестиция клас „А“ е за разширение на дейността на „Фармалекс България“ АД , като инвестицията по него възлиза на  120 000 лв. и ще бъдат разкрити 60 нови работни места.

Предмет на дейност на дружеството е предоставяне на консултантски и маркетингови услуги, пазарни проучвания, дейности, свързани с анализ и обработка на данни от проучвания на продукти в сектора на здравеопазването и свързаните области. Компанията предвижда разширение на дейността си, в направления свързани с  развойна дейност, регулаторни дейности, лекарствена безопасност, качество и съответствие с изискванията.

Проектът на „РОК 7” ЕООД, който ще получи сертификат за инвестиция клас „Б“ е за изграждане на предприятие за производство на каменна вата, който ще се реализира в община Търговище. 

Инвестицията е за 6 770 000 лв., като ще бъдат разкрити нови  49 работни места. Инвестиционният проект предвижда изграждане на завод за производство на каменна вата от базалт с капацитет 10 000 тона на година.