При голямото предлагане на пазара на имоти в момент на криза и слабото търсене печелят онези, които са готови да приложат нестандартни похвати и да рискуват, твърдят консултантите на Алмарк. Те предлагат на своите клиенти продажба на недвижим имот на търг с явно наддаване.
По данни на консултантската фирма, купувачите у нас са склонни да наддават до 20% над оферираната цена при частните търгове. А сделката може да се реализира за сравнително кратко време &ndash; до два месеца. По различни данни средният период, при стандартна продажбa, през който един имот престоява на пазара е приблизително между 6 месеца и една година.<br /> <br /> &ldquo;Това, с което към момента можем да се поздравим е, че в България вече имаме прецедент в тази сфера. Преди няколко месеца реализирахме един имот на частен търг с явно наддаване&rdquo;, коментира Георги Палпурин, консултант от Алмарк, основател и съсобственик на targ.bg. &bdquo;Освен че са масова практика за останалите европейски страни, тръжните процедури са най-добрия метод за продажба във време на криза, когато се цели срок на реализацията. Голям процент от продавачите в момента са с проблеми и нужда от пари в брой или такива, придобили активи със спекулативна цел. И за двете групи излизането от инвестиция е въпрос на цена, но и на време. През последните две години периодът за сключване на сделка на свободен пазар скочи до над 6 месеца&rdquo;, добавя Палпурин.<br /> <br /> По думите на експертите основната разлика между стандартната продажба и тази на търг е механизмът, по който се определя цената за даден имот. Това е и основното предимство на тръжната процедура. Тя се явява възможно най-изчистеният пазарен механизъм за определяне на пазарната стойност към момента на събитието.<br /> <br /> При стандартната продажба, когато купувачът е силната страна в пазарните процеси, движението, което следва от първоначално оферираната сума, може да бъде само в низходяща посока. При търга е точно обратното &ndash; първоначално оферираната цена е възможно най-ниската стойност, на която този имот ще бъде реализиран и участниците се конкурират по между си.<br /> <br /> &bdquo;Ниската първоначална цена и състезателният характер на процедурата често водят до изненадващ резултат&rdquo;, споделя Палпурин. &bdquo;Практиката сочи, че след наддаване цената на имота се повишава с 20%. Ако рискуват и направят предложението си финансово атрактивно, продавачите могат да привлекат много кандидат купувачи и в процес на покачване да постигнат дори по-висока от очакваната сума.&rdquo;<br /> <br /> Търгуването на недвижими имоти чрез тръжни процедури е изключително популярна европейска практика. Особено активни са продавачите във Великобритания, където общият пазар на търгове за имоти възлиза на над 3.3 милиарда евро. Лидерът сред аукционните къщи продава годишно имоти на стойност от над 1.2 милиарда евро. При наддаванията се постигат цени с около 10% по-високи от началните. Поради големия интерес имотите на Острова се продават на лотове, като честотата, с която се организират процедури е 12-14 пъти годишно. На един лот за продажба се обявяват над 500 имота, 85% от които намират своите купувачи.<br /> <br /> Кризата се оказва основен катализатор за развитието на тази услуга в България. <br /> <br /> &ldquo;Именно с началото на кризата започна формирането на този сегмент в бизнеса с недвижими имоти. Когато има голямо разминаване в очакванията на участниците в даден пазар, същият започва да търси механизми, чрез които да сближи позициите. В този ред на мисли и следвайки рационални съждения, преценихме, че тези разминавания могат да бъдат сближени чрез тръжни процедури&rdquo;, казва Георги Палпурин. <br /> <br /> Най-успешно на търг се реализират масовите имоти. Цената на всеки имот се определя комплексно въз основа на оценката за реалната пазарна стойност. Оценката се базира на: пазарни свидетелства за реализиране сделки за аналогични имоти, данни за търсенето на купувачите, аналози на подобни имоти офертни цени, срок, за който се цели реализация, специфики на имота, оценка за ликвидност и потенциална доходност. <br /> <br /> В момента&nbsp;са обявени&nbsp;два частни търга. Единият е за два терена, които се продават заедно в Елин Пелин с начална цена на кв.м. от 6,55 евро. Другият е за по специфичен имот, по-скоро бизнес. Става въпрос за функциониращо пъстървово рибно стопанство до&nbsp;София с площ на терена 11,2 дка, застроена площ на съоръжения и помощни сгради от над 1 200 кв.м. Начална цена е 130 000 евро.<br /> <br />