Крайната мярка енасочена срещу фирми, които не плащат данък или участват в схеми за източването му
От началото на годината до края на март от столичната НАП е отрегистрирала 755 фирми по Закона за данъка върху добавената стойност, съобщиха данъчните. <br /> <br /> Инициативата е на агенцията. Става дума за фирми, които системно не изпълняват задълженията си закона за ДДС, имат публични задължения към НАП над стойността на активите им, не могат да бъдат открити на посочения от тях адрес за кореспонденция. <br /> <br /> През 2010 г. данъчните са отписали по ДДС 2 045 дружества, което представялва 52% от всички дерегистрирани по ЗДДС лица в страната.<br /> <br /> Данъчните все по-често прилагат тази крайна мярка, тъй като нараства броят на фирмите, които не спазват закона или участват в схеми за източване на ДДС. Дерегистрацията навреме прекъсва веригите от фирми, които се опитват да ощетят хазната. <br /> <br /> Засилен е контролът и по спазване на сроковете за задължителна регистрация по ЗДДС. От началото на тази година са съставени актове на 75 дружества и физически лица, при които има задължение за регистрация по този закон, но те не са подали заявление. <br /> <br /> През 2010 г. за подобни нарушения са били съставени 356 акта.<br /> Глобата за неспазване на предвидените в закона срокове за задължителна регистрация е от 500 до 5000 лв. <br /> <br /> Още при подаване на годишните декларации за финансовата 2010 се следи декларираният доход пред НАП. Когато този доход е облагаем по ЗДДС и е над 50 000 лв., се предприемат действия за регистрация по инициатива на приходния орган, а за закъснението се налага глоба./БЛИЦ<br /> <br /> <br />