Българите, които живеят и работят в чужбина, са изпратили в родината си 287 млн. евро за първите три месеца на годината, което е с 3,9 млн. евро повече от същия период на миналата година. Това сочат данните на БНБ.

Само за март емигрантите са изпратили на семействата си 107,6 млн. евро, при 106,2 млн. евро година по-рано.

И докато българите в чужбина изпращат все повече пари на близките си в родината, чуждите инвестиции намаляват. За първите три месеца на годината преките чужди инвестиции са 179,1 млн. евро, което е спад със 125,4 млн. евро спрямо същия период на миналата година.

Реално парите на емигрантите са много повече от отчетените, защото в данните на БНБ влизат само преводи на суми над 5000 лв. 

Оказва се, че парите от емигрантите имат много по-голяма роля за ръста на икономиката от чуждите инвестиции. Защото се използват за неотложни разходи на семействата, ремонти и дори покупка на жилища. Така се повишава паричният оборот, което директно води до ръст на икономиката. 

Докато при чуждите инвестиции често се внасят машини и оборудване и положителният им ефект за икономиката се изразява в наетите работници и плащаните данъци.