През 2014 г. дефлацията у нас е 1,4%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). За сравнение – през 2013 г. имахме инфлация от 0,9 на сто. Само през декември индексът на потребителските цени остава без изменение в сравнение с ноември, но намалява с 0,9% спрямо година по-рано.
Измерена на годишна база, дефлация имаме вече 17 месеца, като през 2014 г. имахме инфлация само през месеците април, юли и октомври. Спадът на индекса на потребителските цени се дължи както на по-слабото потребление, така и на влиянието на административно определяните цени, влизащи в състава му. <br /> <br /> Ефектът от по-евтиния петрол на международните пазари също се транспонира върху горивата за крайно потребление, които са с до 5% по-евтини в сравнение с ноември.<br /> <br /> Според Българска народна банка определящо значение за запазване на дефлацията през 2014 г. имаше както продължаващото поевтиняване на транспортните горива, така и поевтиняването на телекомуникационните услуги, стоматологичните услуги и стоките за дълготрайна употреба под влияние на вътрешни за страната фактори. <br /> <br /> От централната банка предричат, че в началото на 2015 г. инфлацията ще остане&nbsp; отрицателна, но с тенденция към забавяне в темпа на спад на цените. През 2015 г. Министерството на финансите очаква минимална инфлация у нас &ndash; само 0,1%. Ведомството прогнозира, че тя ще се ускори до 1,1% през 2016 г., а през 2017 г. вече ще бъде 1,6%. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />