Заплатите в София продължават да нарастват. Средната заплата в столицата за месец март е 2068 лв., което е с 227 лв. (+12,3%) повече от същия месец на миналата година, показват данни на НСИ.

Във всички области на страната средните заплати значително са нараснали в рамките на година по време на пандемията.


Средното увеличение на възнагражденията спрямо март 2020 г. е със 150 лв. Като във всички области на страната ръстът е с над 100 лв. Изключение прави само Хасково, където повишението е с 95 лв.

Голямото увеличение на заплатите се дължи на няколко фактора. В началото на пандемията, през март и април миналата година, заплатите бяха намалени в редица сектори на икономиката. След това обаче възнагражденията отново тръгнаха нагоре.

За ръста на средните възнаграждения допринася и повишението на минималната заплата на 650 лв., както и вдигането на заплатите в администрацията - първо през август 2020 г. с 30% за хората, които в условията на пандемия работят с граждани, а след това беше и традиционното повишение с 10% в началото на годината.

Данните на НСИ показват, че в три области на страната ръстът на заплатите за година е с повече от 200 лв. На първо място по увеличение на възнагражденията е столицата. Това е обяснимо, тъй като София е с най-малка безработица.

Освен това голяма част от администрацията е в София, а заплатите на чиновниците бяха повишени значително. В столицата са позиционирани и повечето IT компании. Те се развиват много добре и вдигат възнагражденията на служителите си.

На второ място е Пазарджик, където средното възнаграждение е нараснало с 215 лв. до 1214 лв. Топ три на областите с най-бързо покачване на заплатите се допълва от Силистра (+210 лв. до 1119 лв.). Много близо до челната тройка е Ловеч с увеличение от 190 лв. до 1191 лв.

Най-много са наетите в Благоевград

Новите безработни намаляват

Най-малко съкращения в Добрич 

От края на 2020 г. до 1 август 2021 г. новорегистрираните безработни в страната са 168 хил., а постъпилите на работа чрез бюрата по труда са 149 хил. души.

За трета поредна седмица броят на новите безработни намалява. От 25 юли до 1 август регистрираните безработни в бюрата по труда са 3877 души, при 3974 за предходната седмица.

Това показват данни на НСИ за влиянието на Covid-19 върху пазара на труда. Спрямо седмицата от 5 до 11 юли намалението на новите безработни е с близо 40%. Тогава са регистрирани 5890 безработни.

Хората, които започват работа, също намаляват през последните три седмици. Запазва се и тенденцията, започналата от края на юни, новорегистрираните безработни в страната да са повече от започналите работа.

Но положителен сигнал, е че разликата между броя на съкратените е броя на наетите намалява. От 25 юли до 1 август постъпилите на работа са 3600 души.

В област Благоевград има най-много назначения и уволнения. За седмицата от 25 юли до 1 август в областта са регистрирани 417 безработни, а на работа са постъпили 400 души.

На второ място е столицата с 331 нови безработни и 327 започнали работа. Най-малко съкращения пък има в Добрич. Регистрираните безработни там за седмица са 45 души.