Министерството на финасите обяви обществена поръчка за доставка на технически средства и оборудване на районите полицейски управления.

Общата стойност на  техниката е 840 000 евро и е предназначена за подобряване на условията в помещенията за прием на граждани в 75 РПУ-та.

С 144 000 лв. ще бъдат купени климатици. Освен това всяко РПУ ще бъде обзаведено с цветна камера. В предмета на поръчката са още захранващ блок за видео камери, сървър за запис, специализиран софтуер за наблюдение и конфигуриране на системата, лиценз за камера за наблюдение, компютърна система за наблюдение, непрекъсваемо токово захранване UPS за компютърна конфигурация, озвучителна цифрова системаелефонни апарати, компютърна система за административни нужди. Офертите на фирмите кандидати ще бъдат отвворени на 21 октомври. /БЛИЦ