Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 22 млн. лв. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г. Средствата са предвидени в централния бюджет за финансово осигуряване на дейностите по извеждане от експлоатация на първите четири блока на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД в изпълнение на задължението на страната ни за съфинансиране на проект по Международния фонд „Козлодуй“, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.
С решения на Министерския съвет от 2008 г. и от 2012 г. блокове 1-4 на АЕЦ &bdquo;Козлодуй&rdquo; са обявени за съоръжения, които подлежат на извеждане от експлоатация, и са предоставени безвъзмездно за стопанисване и управление на Държавно предприятие &bdquo;Радиоактивни отпадъци&ldquo;. Приетата концепция за непрекъснат демонтаж предвижда дейностите по извеждане от експлоатация до статус &bdquo;кафяво поле&ldquo; да завършат до 2030 г. Голям брой проекти се изпълняват с финансиране от Международния фонд &bdquo;Козлодуй&ldquo;. Съгласно политиката на Европейската комисия е необходимо някои от тях да бъдат финансирани от националния бюджет.<br /> <br /> Осигуряването на необходимите средства в размер на 22 млн. лв. за изпълнение на дейностите на Специализираното поделение &bdquo;Извеждане от експлоатация&ldquo; на ДП &bdquo;Радиоактивни отпадъци&ldquo; ще гарантира изпълнението на поетите ангажименти от България в съответствие с приетия график.<br /> <br />