Овергаз увеличава значително продажбите на синьо гориво през първото шестмесечие на 2008 година, съобщиха от компанията.
Овергаз и дъщерните й дружества доставиха на домакинствата, на индустрията и на обществено-административните обекти153 милиона кубически метра природен газ от януари до юни 2008 г. Нарастването на консумацията на европейско синьо гориво е с 24 процента спрямо същия период на 2007 година. До края на тази година Овергаз ще достави на клиентите си 310 милиона кубически метра природен газ – с 21 процента повече спрямо цялата 2007 г. Природният газ остава най-евтиният енергоизточник – цената му е около три пъти по-ниска, отколкото на нафтата и два пъти и половина по-малка отколкото на електрическата енергия. В момента един киловатчас енергия за бита, произведена от синьо гориво, струва 8,7 стотинки. В индустрията цената е 6,6 стотинки. В обществено-административния сектор природният газ струва 7,5 стотинки за киловатчас. Цените са с ДДС. /БЛИЦ