„Велбъждгаз” АД, дъщерно дружество на компанията, което притежава лицензия за разпределение и снабдяване с природен газ за територията на Кюстендил, вече се казва „Овергаз Запад” АД, съобщиха от "Овергаз".
Адресът на офисите и телефоните за връзка с газоразпределителното дружество в Кюстендил остават непроменени.
Крайната цел е обединението на всички дъщерни фирми на Овергаз в западна България в „Овергаз Запад” АД.
Тази стъпка трябва да доведе до по-високата ефективност на работния процес, оптимизацията на себестойността на газификацията и по-добрата цена за клиентите на компанията.
На 6 февруари 2009 година официално беше обявено новото дружество „Овергаз Юг” АД, със седалище Асеновград. Предстои задействане на процедурите за регистрация на "Овергаз Изток", с център Бургас и "Овергаз Север", с център Русе. /БЛИЦ