Българите получават най-ниските заплати в ЕС като работят средно за 1,7 евро на час, сочат данните на Евростат. Заплатите у нас са 15 пъти по-ниски от тези в Дания, където изкарват средно по 25,5 евро на час. Най-високи доходи в Европа имат жителите на Норвегия и Швейцария - съответно 28 евро и 29,5 евро на час. След Дания по най-висок размер на почасовото заплащане се нареждат Ирландия (20,2 евро), Швеция (18,5 евро), Люксембург (18,4 евро), Белгия (17,3 евро) и Финландия (17,2 евро). На дъното на класацията са Румъния (2 евро на час), следвана от Литва (3,1 евро), Латвия (3,4 евро) и Унгария (3,6 евро).
В България обаче освен доходите и цените на повечето стоки са най-ниските в ЕС. Затова разликата между доходите ни и тези в другите страни от Европа, измерени според покупателната способност, не е толкова голяма. Но дори и по този показател доходите у нас са най-ниските в Европа, като покупателната ни способност е пет пъти по-малка спрямо тази на жителите в Дания, изчислява Стандарт.

17,2% от жителите на ЕС имат ниски доходи, сочат данните на Евростат за 2014 г., които бяха обявени днес. Това означава, че те получават под две-трети от средните доходите на техните сънародници. Има големи разлики между двата пола и различните възрастови групи по отношение на дела на хората с ниски доходи. 21,1% от работещите жени в ЕС са нископлатени работници, в сравнение с 13,5% от мъжете. Освен това, почти една трета (30,1%) от заетите на възраст под 30 години са с ниски доходи, в сравнение с под 14% за възрастовите групи между 30 и 59 години.