Разликата в доходите между бедни и богати у нас продължава да се увеличава. 62,3% от работещите българи изкарват под 600 лв. на месец. Това става ясно от писмен отговор на министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос на депутата Мартин Димитров от Реформаторския блок, съобщава „Стандарт”.
За 2015 г. доходи в НАП са обявили общо 3,12 млн. души. Като 1,944 млн. от тях, или 62,3%, са декларирали под 7200 лева за цялата година. Това означава, че получават под 600 лв. на месец. Тези данни се базират както на подадените годишни данъчни декларации за получените доходи от гражданите, така и на справките, които всички работодатели подават в Националната агенция за приходите /НАП/ за служителите си, възнагражденията им и осигурителните им доходи.
 
Според данните на НСИ обаче средната годишна заплата за 2015 г. е доста по-висока - 10 535 лв. Това означава, че разликата между бедните и по-заможните българи е огромна. Малко на брой хора имат много големи доходи, което вдига средния размер на заплатите. Има и огромна разлика между заплащането в столицата и другите градове. В София заплатите са с около 60% по-високи отколкото в останалата част на страната. А това води до миграция на хората към по-големите градове.
 
Големи разлики има и в заплащането в отделните сектори на икономиката. Например средната нетна месечна заплата за програмист (чисто, без бонуси, данъци и осигуровки) възлиза на 2752 лв., сочат данните на бранша. Според данните на НСИ най-високи заплати взимат в сектора "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 24 255 на година. След това е секторът "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" със средна годишна заплата от 19 773 лв. И едва на трето място остават заетите във финансови и застрахователни дейности, които получават 19 506 лв. на година.
 
Оказва се обаче, че 1 125 000 българи, или 36% от работещите граждани, имат годишен доход между 3000 лв. и 7200 лв., което прави между 250 лв. и 600 лв. на месец. От отговора на министър Горанов става ясно, че има и 135 хил. души, които са още по-бедни. Техните официални годишни доходи са между 2400 лв. и 3000 лв. Това означава, че 4,3% от хората, които изкарват някакви пари с труда си, през миналата година са получили между 200 лв. и 250 лв. на месец. А 684 хил. граждани, или 22% от работещите българи, са обявили годишни доходи под 2400 лв., или под 200 лв. на месец. Като в тази група на хората с много малки доходи не влизат пенсионерите без работа, защото те въобще нямат облагаеми доходи и не подават данъчни декларации в НАП.
 
Само 37,7% от работещите могат да се похвалят с доходи за цялата 2015 г. в размер над 7200 лв., или над 600 лв. на месец, сочат данните на НАП.
 
Все пак през последните години се забелязва положителна тенденция. През 2015 г. хората с годишни доходи над 7200 лв. са нараснали с 93 хил. спрямо предходната година, а тези с доходи под 2400 лв. са намалели с 52 хил. За период от 8 години се отчита доста по-сериозно увеличение на доходите. За 2007 г. 1,498 млн. души, или 45% от работещите българи, са обявили под 2400 лв. за година, или под 200 лв. на месец. В същата година само 500 хил. души, или 15% от хората, които плащат данъци върху доходите си, са изкарали над 7200 лв., или над 600 лв. на месец.
 
Всяка година се увеличават и приходите в хазната от данъка върху доходите на гражданите. През 2007 г., от данък върху доходите на физическите лица от трудови правоотношения, от свободни професии, граждански договори и др., както и от годишния и авансов данък на Едноличните търговци, в бюджета са влезли 1,706 млрд. лв. За 2015 г. сумата е 2,153 млрд. лв., което е ръст с 26%.