Поне при половината банки на пазара у нас (общо 31 с клоновете на чужди кредитни институции – бел. ред.) има проблеми с общите условия, които са част от договора за кредит, съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Веселин Златев пред журналисти. Комисията проверява общите условия към договорите за кредити за физически лица на всички банки, след като ги е изискала от тях.
В общите условия, които са неразделна част от договора за кредит, се описват всички условия за предоставяне и усвояване на заема, как се изчислява и кога и как се променя лихвата, комисионите, както и всичко за исканото обезпечение, застраховката по заема и изплащането на кредита.<br /> <br /> Целта на този секторен преглед е да уведомим българския потребител за съществуването на неправомерни клаузи, ако има такива, в общите условия поне на десетте най-големи банки, посочи още Златев. Очаква се проверката да приключи до юни.<br /> <br /> КЗП не може да налага глоби и наказания, тъй като има само контролни функции основно по Закона за защита на потребителите. Ако установи нарушения, тя дава едномесечен срок за отстраняването им. Следващата стъпка е завеждане на колективен иск, ако нарушенията не бъдат отстранени.<br /> <br /> В момента една банка работи по отстраняване на две неправомерни клаузи в общите си условия, като се очаква до края на този месец те да бъдат отстранени. Веселин Златев посочи, че става въпрос за клаузи в договор за ипотечен кредит, които правят невъзможно от страна на длъжника да провери защо и как му се увеличава лихвата, тъй като няма обективни условия, по които той да направи това.<br /> <br /> Освен това кредитополучателят не е бил уведомяван за повишението на лихвата по заема му. Името на банката не беше посочено. Златев обаче коментира, че това е банка, в чиито общи условия преди време са били установени две неравноправни клаузи, имало е решение за завеждане на колективен иск, но банката своевременно е премахнала тези условия и искът не е заведен.<br /> <br /> При последваща проверка обаче е установено, че има две нови неправомерни клаузи, включени в общите условия на банката. Сега според думите на Веселин Златев на този етап КЗП има решение за завеждане на колективен иск, но се чака банката да отстрани тези неправомерни условия, като комисията има писмени уверения от нея, че е създадена работна група за премахването им.<br /> <br /> Като цяло тенденцията при броя на жалбите в областта на банковите продукти и услуги е да се увеличават, като от началото на тази година до момента са подадени около 60 жалби. За цялата 2011 г. броят им е бил 68, посочи Илияна Цолова, директор на правния отдел в КЗП.<br /> <br /> Причината за това според Веселин Златев са обективните икономически условия в момента &ndash; кризата. Подадените жалби са във връзка с проблеми по заеми, кредитни карти и такси по различни банкови продукти и услуги. Като цяло броят на жалбите във връзка с финансови услуги е по-голям, но част от тях са пренасочени към други инстанции, обясни Цолова.<br /> <br /> Това е така, защото КЗП има възможност за предприемане на действия най-вече в областта на потребителските заеми, тъй като в тази област са най-ясни правилата - действа отделен Закон за потребителския кредит. За ипотечните заеми например няма законова регламентация.<br /> <br /> От КЗП посочиха, че най-големия брой жалби, които постъпват при нея, са срещу мобилните оператори. На второ място са оплакванията и рекламации от продажба на продукти и пакетни услуги. За 2011 г. в комисията са постъпили 21 000 жалби (при 2500 през 2005 г.), като по 16 000 от тях експертите на КЗП са работили. Направени са и 16 000 инспекции през годината.<br />