Министерски съвет прие Проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.

Допълнителни разходи в размер на 16,7 млн. лв. бяха приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет.

Парите са предвидени по програма „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование”, бюджетна програма „Национален фонд „Култура”. Целта е осигуряване на средства за финансова подкрепа на артисти, сред които изпълнители в областта на театралното, танцовото, цирковото, визуалните изкуства и др.

Доживяхме! Служебният кабинет прие Плана за възстановяване и устойчивост

От общата сума 2 400 000 лв. са за финансова подкрепа на артисти – изпълнители в областта на театралното, танцовото, цирковото, визуалните изкуства, упражняващи свободни професии в условията на извънредна епидемична обстановка, с включени разходи за персонал в размер до 340 560 лв.

В тази връзка Национален фонд „Култура” ще обяви сесии за подпомагане на артисти - изпълнители по програми. 8 400 000 лв. са предвидени за финансова подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата и в областта на любителското творчество.

900 000 лв. са осигурени за творчески проекти в областта на визуалните изкуства и други в периода на извънредното положение или извънредна епидемична обстановка, в тази част разходи за персонал – до 160 000 лв., предназначени за администриране на проектните предложения.

5 000 000 лв. са предвидени за компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на държавни, общински и регионални институти. Приоритетно ще се подкрепят музеи и художествени галерии, които съхраняват и представят движими културни ценности, по-голямата част от които – национално богатство.