България е на прага да загуби 18 000 000 евро по Оперативна Програма Рибарство /ОПР/. Условие за усвояването на парите, отпуснати по тази програма, е регистриране на рибарски пристанища. До момента в България това не е направено за нито един порт, алармираха от Асоциацията на производителите на рибни продукти БГ ФИШ.
Средствата по ОС 3 на оперативната програма са 26 669 902,67 евро, от които по мярка 3 предвидени за „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки” парите са около 18 000 000 евро.
При липсата на регистрация на рибарски пристанища тази сума ще си остане в Брюксел, а на корабособствениците ни ще се наложи да си нарежат плавателните съдове, за което също могат да се усвоят пари по ОС 1.
Членовете на асоциацията притежават голяма част от едрогабаритния риболовен флот и са основни оператори в риболова на рапани, цаца и други морски видове. В асоциацията членуват повече от половината големи рибопреработвателни предприятия в България. Те изкупуват много голяма част от уловите на останалите риболовци за по-нататъшна преработка и продажба на готовия продукт в Европа и в трети страни.
Асоциацията съвместно с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури отдавна уточни и даде своите предложения за това къде точно трябва да се намират рибарските пристанища. Това са Созопол, Несебър, Варна и Балчик. На тези места има най-голяма нужда от рибарски портове, но досега ние нямаме информация да е предприета процедура по регистрацията им.
Липсата на узаконени рибарски пристанища, места за разтоварване и пристан за кораби и малки риболовни съдове ще се отрази и на останалите фирми и хора, които са по веригата в бранша. Твърде вероятно е да се стигне и до това България да загуби имиджа си като морска страна, посочват от организацията.  /БЛИЦ