Едва 3,1 на сто от всички обществени поръчки в сектор “Строителство” за първите 6 месеца на годината са “ин хаус” или с пряко договаряне.


Това показва доклад на Камарата на строителите в България (КСБ) за първото полугодие, с който “Труд” разполага. Документът е изготвен на база данни от Регистъра за обществени поръчки, от НСИ и други публични източници.

Въпреки твърденията на служебния регионален министър Виолета Комитова, че това е бил основен способ за “раздаване на поръчки” се оказва, че в цялата държава, както от страна на министерства, така и от страна на общини, са възложени едва 52 договора чрез пряко договаряне от общо 1816 обществени поръчки.

В същото време 42 на сто от контрактите (776 обявени процедури) са сключени или ще се сключват след проведен търг, а още 40 на сто (735 обявени процедури) след събиране на оферти от различни компании, които се конкурират помежду си за поръчките.

При мнозинството от поръчките възложителите са заложили критерии, които да гарантират най-добро съотношение между цена и качество. С такива условия са 1157 обявления. В едва 99 от договорите е търсена най-ниска цена, в 36 обявления е било важно нивото на разходите, а в 524 са липсвали критерии, сочи анализът на КСБ.

Анализът показва още, че 80 на сто от обявените обществени поръчки са финансирани от държавния бюджет, а останалите са с европейски средства. По данни на Агенцията за обществени поръчки (АОП) за първото полугодие на 2021 г. са сключени 1470 договора в сектор “Строителство” на обща стойност 1,951 млрд. лв., което е с 14 млн. лв. по-малко от обявената прогнозна стойност на поръчките.

Интересен е фактът, че броят на договорите, сключени през първите 6 месеца на годината, които включват и част от управлението на служебния кабинет, се увеличава с 30 на сто до 342 броя. С толкова приблизително (33,4%) се увеличава и стойността им (489 млн. лв.).

60 на сто от сключените договори - 855 броя, са от обявени обществени поръчки са с възложител общините, показват още данните в доклада на КСБ. 20 на сто от подписаните контракти са с възложител министерства или държавни агенции и ведомства (298 броя).

Основно малки фирми градят жилищни и офис сгради

Обединяват сили за пътища и ВиК

Повече контракти за инфраструктура спрямo 2020 г.

Строителни компании най-често обединяват сили за изпълнението на поръчки в областта на инженерната инфраструктура - изграждане на пътища и жп отсечки, показват данните от доклада на КСБ.

В този строителен сегмент за първото полугодие на годината спрямо това на предходната се отчита ръст в броя на сключените договори с 25 на сто и в стойността им - със 190%, или 401 млн. лв.

Консорциумите обаче запазват броя на сключените контракти, които са за 43 на сто по-малко средства, или 187 млн. лв.

Ръст в броя на договорите с 4,5 на сто и в стойността им с 48 на сто има и при изграждането и ремонта на ВиК инфраструктура. И тук се наблюдава ръст в броя на сключените договори от консорциуми с 32,4 на сто и в стойността им със 175,8 на сто, или 276 млн. лв.

Анализът показва, че жилищни и офис сгради у нас изграждат основно малки фирми от бранша, като след тях веднага се нареждат средните строителни фирми, определени по критерии като годишен оборот, брой персонал и активи.

Ръстът в сградното строителство е най-впечатляващ - 72 на сто при сравняване на първите 6 месеца на 2021 г. спрямо същия период на 2020 г.