След поредица от жалби на потърпевши клиенти, подписали договор за кредит, Комисията за защита на потребителите (КЗП) забрани на небанкова финансова институция да прикрива съществена информация относно основните параметри по предоставян кредит, а именно – крайна цена, погасителния план и Общите условия и годишния процент на разходите , се казва в официално съобщение на регулатора.
Тези параметри на кредита са в основата на вземане на решение от страна на потребителя и е задължено потребителите да бъдат информирани преди да подпишат договора си. Установеното нарушение на небанковата институция е, че тя предоставя параметрите едва след подписване и одобрение на съответния кредит, смятат от комисията.<br /> <br /> Непредоставената на потребителя информация, не му позволява да сравни различните налични предложения за потребителски кредит и да вземе информирано решение за сключване на своя договор. С липсата на точна и ясна информация, потребителят може да бъде заблуден и да подпише договор.<br /> <br /> Потребителят не би сключил договора, ако предварително е бил запознат с цялата информация по него. Проверката на КЗП за предоставяне на потребителски кредит (заем) от небанкови финансови институции е установила, че една от тях прилага заблуждаваща нелоялна търговска практика. <br /> <br /> Извършената проверка на КЗП е установила, че един кредитор изисква от потребителя да подпише договор, по който не са попълнени всички параметри на кредита. При поискване на заем в определен размер за конкретен срок потребителят е получил информация единствено за размера на месечната вноска. <br /> <br /> В хода на разговора е поискан проект на договора, който е отказан. Също така се отказва издаване на стандартен европейски формуляр с преддоговорна информация с обяснение, че такъв може да се издаде в случай, че се сключи договор, т. е. след попълване на &bdquo;апликация&rdquo;, както кредитора нарича договора. Конкретният кредитор няма практика да предоставя подобни формуляри преди сключване на договора за кредит. <br /> <br /> Това е в противоречие с разпоредбите на Закона за потребителския кредит, който задължава кредитора да предоставя информацията във вид на стандартен европейски формуляр преди подписване на договора. Чак след получаване на одобрение за отпускането му кредиторът еднолично нанася липсващите характеристики, за които само уведомява потребителя впоследствие. /БЛИЦ<br />