Считано от 23 февруари 2009 г., Българската народна банка пуска в обращение, медна възпоменателна монета „110 години от рождението на Дечко Узунов” от серията „Бележити български творци”.
Монетата е с номинална стойност 2 лева. Теглото й е 16.40 г , с диаметър 34.20 мм. Тиражът й ще бъде 8 000 броя.  
На лицевата страната на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” , номиналната стойност „2 ЛЕВА” и годината на емисия „2009”. /БЛИЦ