Асоциацията на индустриалния капитал в България се обяви в подкрепа на предвижданите от правителството промени в пенсионната система.
От работодателската организация подкрепят и отпадането на т.нар. &quot;класове&quot; не само в публичния, а и в реалния сектор. <br /> <br /> От асоциацията се обявиха и за увеличаването на възрастта за пенсиониране и на годините за трудов стаж, необходими за придобиване на право на пенсия.&nbsp;Икономическата криза, съчетана с демографските проблеми в страната, обективно налагала промени в пенсионната система. <br /> <br /> Годишно в България придобиват право на пенсия около 90 000 души, като две трети от тях остават да работят,&nbsp;и трябва да се&nbsp;преразгледат и правилата за ранното пенсиониране, смятат от организацията.