Руското министерство на финансите е изпълнило в пълен обем задълженията си по изплащането на доходите по еврооблигациите. Пресслужбата на ведомството съобщи, че на 20 май министерството е извършило платежи по еврооблигациите със срок на погасяване през 2026 година в размер на 71,25 милиона долара и през 2036 година на стойност 26,5 милиона долара. 

в същия ден плащания са получили от Националния разчетен депозитар, след което са били предадени на държателите на цените книжа и чуждестранните финансови посредници, включително и на системата "Евроклир", за последващо предаване на клиентите на организацията. 

"По този начин, задълженията по обслужването на държавните ценни книжа на Русия са изпълнени от министерството на финансите на Русия в пълен обем в съответствие с емисионната документация на емисиите на еврооблигации", подчертаха от ведомството.

Трябва да се отбележи, че след получаването на средствата международните разчетно-клирингови системи, знаейки, че лицензът на министерството на финансите на САЩ изтича на 25 май, не са превели средствата до крайните им получатели. Във връзка с това Русия не смята текущата ситуация за дефолт, защото е извършила необходимите платежи своевременно - на 20 май.  

Трябва да се припомни, че по-рано агенция Bloomberg гръмна с информация, че чуждестранните инвеститори не са получили плащания в размер на около 100 милиона долара по руски еврооблигации. Създалата се ситуация агенцията определи като "дефолт" на Русия.  

Bloomberg гръмна с разкрития за настъпилата в Русия катастрофа

Превод и редакция: БЛИЦ