Розопроизводителите са най-подготвени да наемат сезонни работници за обработка и събиране на реколтата през тази година - това показват данни на Главната инспекция по труда за броя на регистрираните еднодневни трудови договори.
От началото на годината са заверени почти 17 хиляди образци на такива договори за производството на розов цвят.
 

Общият брой на регистрираните еднодневни договори е 45 хиляди, за около 500 земеделски производители. От инспекцията по труда напомнят, че най-лесният начин за регистриране на образци е чрез онлайн системата, а достъпът до нея става чрез потребителско име и парола. 
 
Освен производителите на розов цвят, голям брой регистрирани образци на еднодневни трудови договори имат гроздопроизводителите - около 13 хиляди.

Най-много стопани със заверени образци има в област Стара Загора - около една трета от всички подадени. 

От инспекцията по труда напомнят, че земеделските производители, които при регистрацията си в земеделското министерство са оставили имейл адрес, са получили потребителско име и парола за използване на онлайн системата за регистрация на трудови договори. Чрез нея регистрирането може да става и в извънработно време, пазят се данните на работниците, които вече са били при същия работодател, а калкулатор смята сумите за данък и осигуровки, дължими от работника, при попълване на заплатата му.
 
За повече информация относно използването на системата стопаните могат да се обърнат към дирекциите на инспекцията по труда по местонахождение на имотите. Запазва се и възможността образците да се заверяват на място в тези дирекции.
 
Еднодневният трудов договор беше въведен през 2015 година за работата в селското стопанство. Работодателите могат да сключват такива договори с един работник за не повече от 90 дни годишно.