По данни на Федералната митническа служба (ФМС) на Русия през 2018 г. се наблюдава увеличаване на стокооборота със страните, подкрепящи санкциите. Те като че ли само помогнаха на Москва да подобри външнотърговските си показатели, констатират анализатори. 

По информация от ФМС, през м.г. стокооборотът се е увеличил със 17%, а положителното салдо в търговския баланс с 62%. Особено видими са резултатите в търговията със страни, също подложени на санкции.  Стокооборотът на Русия с Турция се е увеличили с 15 процента, вносът от Иран - почти на 36 процента. Търговията с Куба се разширила с 1/3 само за 1 година. 

Впечатляващо е развитието на икономическите отношения с Китай:  30 процента (след увеличението от 21% през 2017). "Русия има положително салдо с Китай в размер на 11,1 милиарда долара," отбелязва американският анализатор Том Луонго.

И допълва: всъщност отговорът е очевиден: търговските и санкционни войни, просто принуждават засегнатите от тях страни усилено са развиват  взаимната си търговия. На първо място с Русия - един от най-крупните глобални доставчици на енергоносители. 

Петролът, природният газ и въглищата представляват 60% от руския експорт през м.г.. Но има и важни нюанси. Обемът на продажбите зад граница на суров петрол през 2018 г. се е увеличил само с 3% заради ограниченията на ОПЕК +. 

"Може да се каже, че растежът е малък - около 500 хиляди барела в денонощие, но простата аритметика дава друго измерение. Отчитайки, че нефтът се продава средно за 60 долара за барел, умножаваме 500 хиляди по 60 и после по 30 и получаваме месечна експортна печалба от почти 1 милиард долара" обяснява Том Луонго.

Експортът на природен газ се е увеличил с 3,7 процента (в пъти — 27 процента). Но той все още е ограничен от пропускателната мощност на действащите газопроводи. Скок може да се очаква след като заработят "Силата на Сибир", "Северен поток — 2" и "Турски поток". Съществено се е увеличил експортът на втечнен природен газ - почти 1,5 пъти, а като стойност с 67%.

Но, уточнява Том Луонго, "от ноември показателите на търговския баланс на Русия достигнаха рекордни нива, увеличавайки се с почти 5 милиарда долара, което не може да е резултат само от износа на петрол и газ".

Важна е ролята и на още един енергоносител - каменните въглища: плюс 10% в тонове и 26% в пари. И експортът на селскостопанска продукция - на първо място пшеница, е нараснал с 33% на тегло и 45,5% като пари. 

Свой принос внасят и химикалите, торовете дървения материал. Дори износът на леки коли се е увеличил с десет процента.

Съществено се е увеличил стокооборотът със страните, подкрепящи антируските санкции. Със САЩ търговията се е разширила със 8% до 25 милиарда долара. Експортът се е увеличил със 17,8 процента, а импортът - само с 0,5%. Предполага се, че голям дял в увеличението имат покупките на 4 танкера втечнен газ от Русия заради аномалните студове в САЩ.

С ЕС търговският оборот на Русия се е увеличил с 19,7%, почти до 295 милиарда долара. Експортът е нараснал с 28,3 процента, до 205 милиарда долар, а импортът само с 2,7% - 89 милиарда.

Независимо от постоянните разговори за намаляване на енергийната зависимост от Русия, европейците увеличават покупките на петролни продукти, суров петрол, природен газ и каменни въглища. Сред лидерите са най-активните критици на Москва - Полша (вносът в стойностно измерение е нараснал с 31%) и Холандия плюс 19,5%.

Извън всякаква конкуренция обаче е Украйна, която е увеличила стокооборотът  с "агресора" с 16,6% до 15 милиарда долара, като вносът от Русия се е увеличил с 20% - до 9,5 милиарда долара. В тази сума не влизат руските горива, внесени през Беларус. Друга жизнено важна за Украйна вносна стока от Русия е ядреното гориво и срокът за доставките му бе удължен до 2025 г.