До 31 декември да завърши строителството на Интерконектора България - Гърция - ако това не бъде направено, строителят да понесе своите санкции, които са по 90 хил. евро на ден.


Това заяви председателят на Комисията по енергийно и водно регулиране Иван Иванов по време на кръгла маса на тема "Мерки за решаване на проблема с високата цена на електроенергията и природния газ. Подготовка на позицията на България пред ЕС".

,,Ще започна с това какво регулаторът счита, че е необходимо да бъде подкрепено от България на тази среща.

Преди всичко двата основни фактора, които наистина натежават и предизвикват такова силно увеличение на цената на електроенергията, са високите цени на природния газ, невероятно увеличени от три до четири пъти спрямо тези отпреди една година и високите цени на емисиите въглероден диоксид'', каза още той. 

По отношение на високите цени на природния газ - уви, Европа е почти изцяло зависима от външни по отношение на Съюза доставчици, Норвегия по призива на ЕС увеличи своите доставки и би трябвало други доставчици, аз направо ще кажа преди всичко Руската федерация, ако увеличи своите доставки може би с пускането в действие на "Северен поток 2", което би трябвало да се ускори, би намалило цената на природния газ в следващите месеци.

Разбира се, от важно значение е да се увеличат и доставките на втечнен природен газ, защото съюзници на ЕС би трябвало да окажат определено съдействие, обясни Иван Иванов. 

,,По отношение на втория показател - това са високите цени на емисиите въглероден диоксид.

Там ключът е в ръцете на ЕС. В Брюксел функционира платформата за търговия с емисии. Ако на тази платформа, се увеличат количествата на предлаганите въглеродни емисии, това по естествен път ще намели и тяхната цена.

Това особено е важно за България предвид обстоятелството, че почти 47 % от нашите мощности са термични централи'', коментира председателят на КЕВР.

Относно въпросите, които бяха разгледани в национален аспект, искам да отбележа какви са действията на регулатора и какви са неговите позиции в няколко аспекта.

По отношение на природния газ, защото стана сериозна тема за обсъждане, българския регулатор е изпълнил всичките предявени изисквания към него, с оглед да се ускори българо-гръцкия интерконектор.

Ние вече завършваме лицензирането на "Ай Си Би Джи" като търговец за пренос на природен газ. Веднага след като постъпи заявление, ще разгледаме и сертифицирането на оператора като преносен оператор през този интерконектор.

Особено важно е да бъдат спазени две ключови дати. До 31 декември да завърши строителството.

Ако това не бъде направено, строителят да понесе своите санкции, които са по 90 хил. евро на ден и второ, до 30 юни да бъдат завършени всичките тестове и разрешения така, че най-късно на 1 юли Интерконекторът да заработи.

Ако това не бъде изпълнено, това ще бъде само в ущърб на нашата енергетика и икономика като цяло, допълни още Иван Иванов.