Новата мегаагенция ще отговаря за продажбата на всички имоти, частна държавна собственост.
Агенциите за приватизация и следприватизационен контрол се сливат, съобщиха от Министерство на икономиката, енергетика и туризма. Депутатите приеха на второ четене промените в Закона за приватизация и следприватизационен контрол.<br /> <br /> Новата мегаагенция ще отговаря за продажбата на всички имоти, частна държавна собственост.<br /> <br /> Предвиден е едномесечен срок, в който дружествата с над 50 на сто държавно участие в капитала, както и тези, включени в &ldquo;забранителния списък&rdquo;, да представят в новата агенция подробна информация за обособените си части и участията си в други търговски дружества. Такава информация за имотите частна държавна собственост ще бъде предоставена на агенцията от областните управители в тримесечен срок, поясниха от министерството.<br /> <br /> Новата агенция ще се ръководи от Надзорен и Изпълнителен съвет. Изпълнителният съвет, който ще се състои от трима души, ще се назначава от Министерския съвет. Надзорният съвет ще се състои от 7 души, които пък ще се избират от Народното събрание. /БЛИЦ<br />